Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. – ÚVOD


Aktuální informace


Mimořádná změna výpůjční doby v knihovně SLÚ

V úterý 12. listopadu 2019 bude knihovna SLÚ z provozních důvodů otevřena jen dopoledne od 8,30 do 9,30 hod. Ve středu 13. listopadu 2019 odpoledne bude vzhledem k probíhajícímu Dni otevřených dveří otevřena všem zájemcům, ale bez možnosti výpůjček.
Děkujeme za pochopení.


Ocenění pro Mirosława Jankowiaka

31. října–1. listopadu 2019 se v Minsku konala konference Беларуская мова – галоўная гісторыка-культурная каштоўнасць нацыі і дзяржавы, organizovaná Jazykovědným ústavem Běloruské akademie věd u příležitosti oslav 90 let existence tohoto ústavu. Během prvního dne konference byla mj. přečtena zdravice ředitele Slovanského ústavu AV ČR Mgr. Václava Čermáka, Ph.D. Šesti zahraničním vědcům, kteří se zasloužili o rozvoj bělorusistiky a o šíření běloruské kultury, udělila Běloruská akademie věd vyznamenání. Mezi laureáty byl také náš kolega dr. Mirosław Jankowiak, který byl vyznamenán medailí k 90. výročí založení Běloruské akademie věd, nejvyšším oceněním pro zahraniční vědce.

Fotoalbum z předání ocenění


Den otevřených dveří

V rámci 19. ročníku festivalu Týden vědy a techniky AV ČR „otevře dveře“ návštěvníkům i Slovanský ústav AV ČR, a to 13. listopadu 2019 od 10 do 16 hod.
Den otevřených dveří je určen všem zájemcům o slovanské jazyky a literatury, kteří se chtějí více dozvědět např. o staroslověnštině či jak se tvoří překladové slovníky, čím se zabývá literární věda, kteří slavní ruští emigranti přišli do Československa ve 20. letech minulého století nebo kde se i v současnosti mluví jihokarpatskými dialekty.

Pozvánka…

Kontakty a témata…


Přednáška Dobrodružství dialektologického výzkumu na pomezí střední a východní Evropy

V rámci festivalu „Týden vědy a techniky AV ČR“ pořádá Slovanský ústav AV ČR za podpory Národní knihovny ČR – Slovanské knihovny přednášku Dobrodružství dialektologického výzkumu na pomezí střední a východní Evropy, při níž se Dr. Mirosław Jankowiak a Mgr. Michal Vašíček, Ph.D., podělí o své zážitky z terénních výzkumů běloruských či jihokarpatských nářečí: Dr. Jankowiak při té příležitosti představí svou právě vydanou publikaci Současná běloruská nářečí v Lotyšsku.
Přednáška se uskuteční 13. listopadu 2019 od 17 hodin v zasedací místnosti Národní knihovny ČR (Klementinum 190, Praha 1, trakt Křižovnická, 2. patro).
Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Pozvánka...


Prezentace monografie „Kontaminierte Landschaften…“ – v Praze

Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s pobočkou Collegia Carolina a Německého historického institutu ve Varšavě pořádají ve středu 20. listopadu 201917°° hod. slavnostní prezentaci knihy „Kontaminierte Landschaften“ – Mitteleuropa inmitten von Krieg und Totalitarismus s následnou diskusí na téma „kontaminované krajiny“, které se zúčastní Alexander Kratochvil, Václav Maidl, Sławomir Piontek a Helena Ulbrechtová. Moderovat bude Annika Wienert.

Zájemci jsou srdečně zváni. Akce se uskuteční v sídle Slovanského ústavu, Valentinská 1, Praha 1 (3. poschodí).

Pozvánka a program...


Provoz knihovny SLÚ

Knihovna SLÚ bude otevřena v úterý a ve čtvrtek od 8.30 do 11.30 hod., ve středu v odpoledních hodinách od 13.30 do 15.30. Děkujeme za pochopení.


Záštita nad mezinárodním projektem

Slovanský ústav převzal záštitu nad mezinárodním projektem eTwinning 6. slovanský sborník dramatický, který podporuje autorské psaní, rozvíjí čtenářskou gramotnost a seznamuje žáky se slovanským jazykem sousední partnerské země...


Velký česko-ruský slovník

Tento slovník je digitalizovanou podobou rozsáhlého díla, jež vznikalo v rámci Akademie věd od 70. do počátku 90. let 20. století. Obsahuje obrovské množství unikátního lexikografického materiálu reflektujícího i politickou a společenskou situaci doby svého vzniku, který však vzhledem k jeho značnému rozsahu nebylo možné zrevidovat a aktualizovat (viz Historie projektu). Svými více než 110 000 hesly je jedním z největších překladových slovníků české lexikografie. Oddělení slavistické lingvistiky a lexikografie bude slovník zpřístupňovat postupně, nyní k úseku A-K, první části z původně zamýšleného pětisvazkového díla, nově přibyla druhá část L-O.
Slovník (A-O) je přístupný z webových stránek SLÚ nebo z rozcestí na adrese http://slovnik.slu.cas.cz.

Akademie věd ČR: Věda a výzkum


Rusko-česká elektronická slovníková databáze

Oddělení slavistické lingvistiky a lexikografie zpřístupnilo novou verzi rusko-české elektronické slovníkové databáze se zjednodušeným vyhledáváním.
Do nově fungující mobilní verze se dostanete přes ústavní web nebo z rozcestí na adrese http://slovnik.slu.cas.cz.


Ocenění

Dne 28. ledna 2019 byly zveřejněny výsledky soutěže Slovník roku, pořádané každoročně Jednotou tlumočníků a překladatelů, v níž Rusko-česká elektronická slovníková databáze získala hned dvě prestižní ocenění. V soutěži Slovník roku obsadila druhé místo a zároveň získala cenu poroty v kategorii slovník. Slavnostní předání cen se uskutečnilo v rámci 25. mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy na pražském Výstavišti v pátek 10. května 2019.
Kolektiv lexikografů SLÚ AV ČR nyní připravuje za podpory Strategie AV21 zpřístupnění unikátního pětisvazkového Velkého česko-ruského slovníku, který vznikal od 70. do počátku 90. let minulého století a vzhledem ke změně společensko-politické situace nebyl vydán. Materiál byl postupně digitalizován a v současné době jsou zpracovávána hesla pátého dílu, který zůstal nedokončen.
Budova SLÚ

Slovanský ústav Akademie věd ČR

Slovanský ústav Akademie věd ČR – budova ústavuPlánované akce


Pozvánka na diskusní odpoledne na téma Slovanství nebo slovanská vzájemnost?

Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s., zve všechny zájemce na slavistické diskusní odpoledne, které se uskuteční v pondělí 25. listopadu 2019 od 13°° hodin v Akademickém konferenčním centru (Praha 1, Husova 4a).

Pozvánka…


Pozvánka na přednášky s tématem Ruská emigrace v ČSR

Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s., ve spolupráci se Slovanským ústavem AV ČR, v. v. i., uspořádá v pondělí 2. prosince 2019 od 11°° hod. v Akademickém konferenčním centru (na adrese Husova 4a, Praha 1) sérii přednášek na téma Ruská emigrace v meziválečném Československu.
Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Pozvánka a program…Z naší činnosti


Z naší činnosti v roce 2019


6. byzantologický den

1. listopadu 2019 se uskutečnil v pořadí již 6. den byzantských studií, který uspořádala byzantologická sekce České společnosti pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia.

Pozvánka a program...


Prezentace monografie „Kontaminierte Landschaften“ – ‚Mitteleuropa‘ inmitten von Krieg und Totalitarismus… – ve Vídni

V pondělí 28. října 2019 proběhla na půdě Vídeňské diplomatické akademie za přítomnosti autorů, editorů a předních literárních vědců z Vídně, Prahy, Poznaně a Grazu slavnostní prezentace kolektivní monografie „Kontaminierte Landschaften“ – ‚Mitteleuropa‘ inmitten von Krieg und Totalitarismus. Eine exemplarische Bestandaufnahme anhand von literarischen Texten s následnou odbornou diskusí k tématu „kontaminované krajiny“.

Pozvánka a program…

Prezentace podrobněji…

Fotoalbum z prezentace monografie ve Vídni


 

Přednáška K asymetrii systémů neoklasických a domácích prefixů a prefixoidů v češtině a ruštině

V úterý 10. září 2019 se ve Slovanském ústavu AV ČR uskutečnila přednáška doc. Dmitrije Poljakova z Ruské státní humanitní univerzity v Moskvě na téma K asymetrii systémů neoklasických a domácích prefixů a prefixoidů v češtině a ruštině.

Pozvánka...


Slovanský ústav na Veletrhu vědy

Na Veletrhu vědy, který se uskutečnil 6.–8. června 2019 v PVA EXPO PRAHA v Letňanech, prezentoval Slovanský ústav své vědecké projekty i produkci knih a časopisů, ale především pro návštěvníky připravil zvukové ukázky z Harryho Pottera v různých slovanských jazycích, písařskou dílnu, v níž si bylo možné vyzkoušet, jak se psalo hlaholicí či cyrilicí, a pokusit se sestavit věty ve staroslověnštině, nebo mohli návštěvníci řešit zábavné jazykové i literární kvízy ze slovanských jazyků.


5. byzantologický den

Byzantologická sekce České společnosti pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s., uspořádala 31. května 2019 v Akademickém konferenčním centru 5. den byzantských studií.

Program...


Beseda Současná bulharská literatura

Ve středu 22. května 2019 se v zasedacím sále Národní knihovny ČR uskutečnila beseda s ředitelem Národního knižního centra v Sofii Svetlozarem Želevem o současné bulharské literatuře.Slovník roku

Autoři Rusko-české elektronické slovníkové databáze převzali v pátek 10. května 2019 v rámci 25. mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy na pražském Výstavišti prestižní ocenění v soutěži Slovník roku, kterou každoročně pořádá Jednota tlumočníků a překladatelů.

Ocenění...

Ocenění

Fotoalbum z předání ocenění

 

Mezinárodní konference Nářeční lexikum v pomezních oblastech. Historie, současnost, perspektivy

Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Českou společností pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z.s., uspořádal mezinárodní konferenci Nářeční lexikum v pomezních oblastech. Historie, současnost, perspektivy.
Konference, nad kterou převzala záštitu předsedkyně Akademie věd České republiky prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., se uskutečnila 11.–12. dubna 2019 v Akademickém konferenčním centru v Praze a účastnilo se jí 12 přednášejících z Polska, 6 z České republiky, 4 ze Slovenska, 2 Lužičtí Srbové, po jednom účastníkovi z Maďarska, Ukrajiny a z Chorvatska, po 4 z Litvy a Lotyšska, 2 z Ruska a 2 z Běloruska.

Program...   (aktualizováno)


Přednáška Латгале – мультилингвальный регион балто-славянского пограничья

Ve středu 10. dubna 2019 se ve Slovanském ústavu AV ČR uskutečnila přednáška Латгале – мультилингвальный регион балто-славянского пограничья, kterou přednesla Dr. Anna Stafecka z Lotyšské univerzity v Rize.

Pozvánka...


Přednáška Корпусные исследования вариантов карпаторусинской речи: квантитативный анализ образования прошедшего времени

V úterý 19. března 2019 se ve Slovanském ústavu AV ČR uskutečnila přednáška Корпусные исследования вариантов карпаторусинской речи: квантитативный анализ образования прошедшего времени, kterou přednesl Prof. Dr. habil. Achim Rabus z Univerzity ve Freiburgu.

Pozvánka...


Mezinárodní konference Nahé jsou všechny národy bez knih

Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Českou společností pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z.s., a Biblickou komisí při Mezinárodním komitétu slavistů uspořádal u příležitosti 1150. výročí úmrtí sv. Konstantina-Cyrila a vzpomínky na nedožité 90. narozeniny doc. Zoe Hauptové v Akademickém konferenčním centru v Praze ve dnech 28. února –1. března 2019 mezinárodní paleoslovenistickou konferenci Nahé jsou všechny národy bez knih.

Konferenci zahájili ředitel Slovanského ústavu AV ČR dr. Václav Čermák, velvyslankyně Republiky Chorvatsko J. E. paní Ljiljana Pancirov, předseda Biblické komise prof. Marcello Garzaniti a za organizační tým dr. Štefan Pilát, vedoucí oddělení paleoslovenistiky a byzantologie.

Program...

Fotoalbum z konferenceZ naší činnosti v minulých letechTechnické poznámky

Probíhá rekonstrukce webu do nové flexibilní podoby. Přinese zpřehlednění stránek a zlepší jejich zobrazení i na tabletech a mobilech. Proměna probíhá postupně, ale bez narušení funkčnosti webu.
Odborné profily mají nyní formát "prijmeni.html" – viz Zaměstnanci.

Starší verze prohlížeče Internet Explorer nesplňují webové standardy a mohou deformovat podání stránek (obrázků). Doporučujeme prohlížeč aktualizovat.

Na obranu před roboty, shrabujícími a zneužívajícími e-mailové adresy, uvádíme na těchto stránkách místo kritického znaku @ zástupné znaky.


11. 11. 2019