title

Knihy

Časopisy

Zadejte jméno hledaného autora:

Zadejte hledaný výraz:

Knihy
Časopisy

Tato databáze vznikla za podpory grantového projektu GA AV ČR č. IAA 9092201 "Databáze a metodologický komentář k účasti západoslovanských literatur na formování českého literárního vývoje 1918-1989". Databáze obsahuje výběrovou primární (překlady beletrie knižní i vydané v časopisech) i sekundární literaturu týkající se české recepce polské, slovenské a lužickosrbské literatury ve 20. století. Databáze časopisů obsahuje excerpce z cca 200 periodik. Kromě údajů jmen, názvů a let je možno dotazovat se na konkrétní literaturu pomocí zkratek PL (polská), SL (slovenská), LS (lužickosrbská).

Pro vyhledávání podle částí slov lze použít znaky % (pro jakýkoliv počet dalších znaků) a _ (pro jeden další znak). Pro vyhledání všech jmen začínajících na Jan tak lze použít výraz Jan%. Databáze též rozeznává velká a malá písmena.

kuk

Další záznamy

Příjmení Jméno Název Název Originálu Rok Literatura Poznámka Jméno2 Příjmení2 Jméno3 Příjmení3 Jméno4 Příjmení4 Jméno5 Příjmení5