Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. – ÚVOD


Aktuální informace


 Václav Konzal

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás 3. listopadu 2020 ve věku nedožitých 89 let navždy opustil náš drahý kolega, prom. fil. Václav Konzal.
Václav Konzal se narodil 13. prosince 1931 v Praze. Kvůli nepřízni doby mohl vědecky působit až od roku 1970, kdy se zapojil do prací na Slovníku jazyka staroslověnského. V současném oddělení paleoslovenistiky a byzantologie Slovanského ústavu AV ČR pak aktivně působil až do svého odchodu na odpočinek v roce 2015 a významnou měrou se podílel na zpracování navazujících Dodatků ke Slovníku jazyka staroslověnského, završených v roce 2016.
Ve vlastní badatelské činnosti se Václav Konzal zabýval především českou redakcí církevní slovanštiny a otázkou kontinuity mezi staroslověnským a českocírkevně- slovanským písemnictvím. K hlavním počinům v této oblasti patří sestavení monumentální dvoudílné edice 40 homilií Řehoře Velikého na evangelia (2005, 2006) či monografie věnovaná Staroslověnské modlitbě proti ďáblu (2015).
Spolu s dalšími kolegy ze SLÚ se Václav Konzal podílel také na překladech vybraných starých památek do nové češtiny. Zásadní příspěvky v této oblasti představují překlady legend václavsko-ludmilského cyklu (Staroslověnské legendy českého původu – nejstarší kapitoly z dějin česko-ruských kulturních vztahů, 1976) či překlad vybraných staroruských textů (Písemnictví ruského středověku, 1989). Kromě paleoslovenistiky se Václav Konzal věnoval také liturgickým překladům. Spolu s Bonaventurou Boušem a Miloslavem Mášou přeložil většinu v dnešní době užívaných římskokatolických liturgických textů a pro nakladatelství Vyšehrad přeložil také řadu současných liturgických či teologických děl.
Za svou vědeckou činnost obdržel Václav Konzal některá ocenění – v roce 2009 převzal v Senátu Parlamentu ČR Cenu Rudolfa Medka a v roce 2013 byl oceněn Pamětní medailí Jana Patočky udělovanou Akademií věd ČR.

Smuteční oznámení...

Odborný profil...

Václav Konzal

Knihovna

Knihovna Slovanského ústavu bude až do odvolání pro veřejnost uzavřena.


Sekretariát SLÚ

Do odvolání bude na sekretariátu SLÚ zajištěna služba vždy v pondělí, středu a pátek od 9 do 12 hodin. Případnou návštěvu doporučujeme dohodnout telefonicky předem.
Děkujeme za pochopení


7. byzantologický den přesunut

Byzantologická sekce České společnosti pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s., oznamuje, že 7. den byzantských studií se v avizovaném termínu neuskuteční, ale přesouvá se na rok 2021.

Konkrétní termín a místo konání budou dodatečně upřesněny.


NEPŘEHLÉDNĚTE!

Vzhledem ke střídavému provozu jednotlivých oddělení SLÚ prosíme návštěvníky, aby v případě návštěvy předem kontaktovali telefonem či e-mailem sekretářku (tel. 224800251), ohledně ekonomických záležitostí vedoucí THS (tel. 224800271).
Děkujeme za pochopení


Velký česko-ruský slovník – další část

Na webových stránkách SLÚ byla zpřístupěna čtvrtá část Velkého česko-ruského slovníku, k dispozici je nyní 109 248 hesel písmen A–U.


Velký česko-ruský slovník

Tento slovník je digitalizovanou podobou rozsáhlého díla, jež vznikalo v rámci Akademie věd od 70. do počátku 90. let 20. století. Obsahuje obrovské množství unikátního lexikografického materiálu reflektujícího i politickou a společenskou situaci doby svého vzniku, který však vzhledem k jeho značnému rozsahu nebylo možné zrevidovat a aktualizovat (viz Historie projektu). Svými více než 115 000 hesly je jedním z největších překladových slovníků české lexikografie. Oddělení slavistické lingvistiky a lexikografie bude slovník zpřístupňovat postupně, nyní k úsekům A–K, L–O a P–Ř, prvním třem částem z původně zamýšleného pětisvazkového díla, nově přibyla část čtvrtá, S–U. Hesla, která nebyla z důvodu utlumení projektu počátkem 90. let minulého století dokončena, jsou nyní redigována, popřípadě kompletně zpracovávána.
Slovník (A–U) je přístupný z webových stránek SLÚ nebo z rozcestí na adrese http://slovnik.slu.cas.cz.

Práce na projektu je podporována z programu Strategie AV21, Paměť v digitálním věku.


Rusko-česká elektronická slovníková databáze

Oddělení slavistické lingvistiky a lexikografie zpřístupnilo novou verzi rusko-české elektronické slovníkové databáze se zjednodušeným vyhledáváním.
Do nově fungující mobilní verze se dostanete přes ústavní web nebo z rozcestí na adrese http://slovnik.slu.cas.cz.


Ocenění

Dne 28. ledna 2019 byly zveřejněny výsledky soutěže Slovník roku, pořádané každoročně Jednotou tlumočníků a překladatelů, v níž Rusko-česká elektronická slovníková databáze získala hned dvě prestižní ocenění. V soutěži Slovník roku obsadila druhé místo a zároveň získala cenu poroty v kategorii slovník. Slavnostní předání cen se uskutečnilo v rámci 25. mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy na pražském Výstavišti v pátek 10. května 2019.
Kolektiv lexikografů SLÚ AV ČR nyní připravuje za podpory Strategie AV21 zpřístupnění unikátního pětisvazkového Velkého česko-ruského slovníku, který vznikal od 70. do počátku 90. let minulého století a vzhledem ke změně společensko-politické situace nebyl vydán. Materiál byl postupně digitalizován a v současné době jsou zpracovávána hesla pátého dílu, který zůstal nedokončen.Plánované akce


Mezinárodní vědecké sympozium Ne-svoboda, despocie a totalitarismus v kultuře a v kulturních dějinách – přesunuto

Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s., oznamuje, že plánované mezinárodní vědecké sympozium Ne-svoboda, despocie a totalitarismus v kultuře a v kulturních dějinách se v avizovaném termínu neuskuteční, ale bude přesunuto na podzim roku 2021.

Konkrétní termín a místo konání budou dodatečně upřesněny.Z naší činnosti


Z naší činnosti v roce 2020


Slovník roku 2020

První dva díly (A–O) Velkého česko-ruského slovníku dostupné veřejnosti z webových stránek SLÚ AV ČR zaujaly odbornou porotu, složenou ze zástupců profesních překladatelských a tlumočnických organizací z ČR a SR a dalších odborníků, natolik, že jim v 27. ročníku soutěže JTP Slovník roku 2020 udělila čestné uznání.

Všechny tituly přihlášené do hodnoceného ročníku jsou uvedeny na webových stránkách JTP na této adrese.


Představení knihy Anarchie a evidence: Esej o psaní a vidění

Miroslav Olšovský představil ve čtvrtek 27. 2. 2020 na stanici Český rozhlas Plus v pořadu Témata podle Libora Dvořáka svou novou knihu Anarchie a evidence: Esej o psaní a vidění.

Jeho vystoupení můžete sledovat od 40. minuty 10. sekundy na této adrese.

Přednáška Krymská nota v tvorbě Lesji Ukrajinky a Zinaidy Tulub

V pondělí 10. února 2020 se v prostorách Akademického konferenčního centra uskutečnila zajímavá přednáška doc. Dr. Larisy Cybenko z Vídeňské univerzity na téma Krymská nota v tvorbě Lesji Ukrajinky a Zinaidy Tulub: Krym jako mnohovrstevnatý literární topos.

Pozvánka…   

Fotoalbum z přednášky


Vzpomínky Vladimíra Vavřínka

Od 13. do 17. ledna 2020 vysílal Český rozhlas, stanice Vltava, vzpomínky dr. Vladimíra Vavřínka v rámci cyklu Osudy. Program je dostupný v audioarchivu pod značkou cyklu Osudy a jde jej sdílet i přes FB.

Osudy
Vladimír Vavřínek (1/5). Rozhlasové vzpomínání historika se specializací na byzantsko-slovanské vztahy. Připravila Eva Ocisková. Technická spolupráce Jan Brauner. (2020)Z naší činnosti v roce 2019


Záštita nad mezinárodním projektem

Slovanský ústav převzal záštitu nad mezinárodním projektem eTwinning 6. slovanský sborník dramatický, který podporuje autorské psaní, rozvíjí čtenářskou gramotnost a seznamuje žáky se slovanským jazykem sousední partnerské země...


Přednáška Topos Krymu v ruské literatuře

Ve středu 4. prosince 2019 přednesla vědecká pracovnice Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i., doc. PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D., přednášku na téma Topos Krymu v ruské literatuře: mezi pevninou a mořem – Krym jako místo traumatické paměti u Osipa Mandelštama.

Přednáška se uskutečnila v rámci Strategie AV21 Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací na Filozofické fakultě UK.

Pozvánka…


Přednášky na téma Ruská emigrace v ČSR

Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s., ve spolupráci se Slovanským ústavem AV ČR, v. v. i., uspořádala 2. prosince 2019 v Akademickém konferenčním centru sérii přednášek na téma Ruská emigrace v meziválečném Československu

Pozvánka a program…

Fotoalbum z přednášek


Diskusní odpoledne na téma Slovanství, nebo slovanská vzájemnost?

Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s., uspořádala v Akademickém konferenčním centru 25. listopadu 2019 slavistické diskusní odpoledne na téma Slovanství, nebo slovanská vzájemnost?

Pozvánka…

Fotoalbum


Prezentace monografie „Kontaminierte Landschaften…“ – v Praze

Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s pobočkou Collegia Carolina a Německého historického institutu ve Varšavě uspořádal 20. listopadu 2019 slavnostní prezentaci knihy „Kontaminierte Landschaften“ – Mitteleuropa inmitten von Krieg und Totalitarismus s následnou diskusí na téma „kontaminované krajiny“, které se zúčastnili Alexander Kratochvil, Václav Maidl, Sławomir Piontek a Helena Ulbrechtová a kterou moderovala Annika Wienert.

Pozvánka a program...

Fotoalbum z prezentace monografie v Praze


Den otevřených dveří

V rámci 19. ročníku festivalu Týden vědy a techniky AV ČR „otevřel dveře“ všem zájemcům o slovanské jazyky a literatury 13. listopadu 2019 i Slovanský ústav AV ČR.

Pozvánka…

Kontakty a témata…


Přednáška Dobrodružství dialektologického výzkumu na pomezí střední a východní Evropy

V rámci festivalu Týden vědy a techniky AV ČR uspořádal Slovanský ústav AV ČR za podpory Národní knihovny ČR – Slovanské knihovny přednášku Dobrodružství dialektologického výzkumu na pomezí střední a východní Evropy, při níž se Dr. Mirosław Jankowiak a Mgr. Michal Vašíček, Ph.D., podělili o své zážitky z terénních výzkumů běloruských a jihokarpatských nářečí: Dr. Jankowiak při té příležitosti představil svou právě vydanou publikaci Současná běloruská nářečí v Lotyšsku.

Pozvánka...


6. byzantologický den

1. listopadu 2019 se uskutečnil v pořadí již 6. den byzantských studií, který uspořádala byzantologická sekce České společnosti pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia.

Pozvánka a program...


Ocenění pro Mirosława Jankowiaka

31. října–1. listopadu 2019 se v Minsku konala konference Беларуская мова – галоўная гісторыка-культурная каштоўнасць нацыі і дзяржавы, organizovaná Jazykovědným ústavem Běloruské akademie věd u příležitosti oslav 90 let existence tohoto ústavu. Během prvního dne konference byla mj. přečtena zdravice ředitele Slovanského ústavu AV ČR Mgr. Václava Čermáka, Ph.D. Šesti zahraničním vědcům, kteří se zasloužili o rozvoj bělorusistiky a o šíření běloruské kultury, udělila Běloruská akademie věd vyznamenání. Mezi laureáty byl také náš kolega dr. Mirosław Jankowiak, který byl vyznamenán medailí k 90. výročí založení Běloruské akademie věd, nejvyšším oceněním pro zahraniční vědce.

Fotoalbum z předání ocenění


Prezentace monografie „Kontaminierte Landschaften“ – ‚Mitteleuropa‘ inmitten von Krieg und Totalitarismus… – ve Vídni

V pondělí 28. října 2019 proběhla na půdě Vídeňské diplomatické akademie za přítomnosti autorů, editorů a předních literárních vědců z Vídně, Prahy, Poznaně a Grazu slavnostní prezentace kolektivní monografie „Kontaminierte Landschaften“ – ‚Mitteleuropa‘ inmitten von Krieg und Totalitarismus. Eine exemplarische Bestandaufnahme anhand von literarischen Texten s následnou odbornou diskusí k tématu „kontaminované krajiny“.

Pozvánka a program…

Prezentace podrobněji…

Fotoalbum z prezentace monografie ve Vídni


Přednáška K asymetrii systémů neoklasických a domácích prefixů a prefixoidů v češtině a ruštině

V úterý 10. září 2019 se ve Slovanském ústavu AV ČR uskutečnila přednáška doc. Dmitrije Poljakova z Ruské státní humanitní univerzity v Moskvě na téma K asymetrii systémů neoklasických a domácích prefixů a prefixoidů v češtině a ruštině.

Pozvánka...


Slovanský ústav na Veletrhu vědy

Na Veletrhu vědy, který se uskutečnil 6.–8. června 2019 v PVA EXPO PRAHA v Letňanech, prezentoval Slovanský ústav své vědecké projekty i produkci knih a časopisů, ale především pro návštěvníky připravil zvukové ukázky z Harryho Pottera v různých slovanských jazycích, písařskou dílnu, v níž si bylo možné vyzkoušet, jak se psalo hlaholicí či cyrilicí, a pokusit se sestavit věty ve staroslověnštině, nebo mohli návštěvníci řešit zábavné jazykové i literární kvízy ze slovanských jazyků.


5. byzantologický den

Byzantologická sekce České společnosti pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s., uspořádala 31. května 2019 v Akademickém konferenčním centru 5. den byzantských studií.

Program...


Beseda Současná bulharská literatura

Ve středu 22. května 2019 se v zasedacím sále Národní knihovny ČR uskutečnila beseda s ředitelem Národního knižního centra v Sofii Svetlozarem Želevem o současné bulharské literatuře.Slovník roku

Autoři Rusko-české elektronické slovníkové databáze převzali v pátek 10. května 2019 v rámci 25. mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy na pražském Výstavišti prestižní ocenění v soutěži Slovník roku, kterou každoročně pořádá Jednota tlumočníků a překladatelů.

Ocenění...

Ocenění

Fotoalbum z předání ocenění


Mezinárodní konference Nářeční lexikum v pomezních oblastech. Historie, současnost, perspektivy

Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Českou společností pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z.s., uspořádal mezinárodní konferenci Nářeční lexikum v pomezních oblastech. Historie, současnost, perspektivy.
Konference, nad kterou převzala záštitu předsedkyně Akademie věd České republiky prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., se uskutečnila 11.–12. dubna 2019 v Akademickém konferenčním centru v Praze a účastnilo se jí 12 přednášejících z Polska, 6 z České republiky, 4 ze Slovenska, 2 Lužičtí Srbové, po jednom účastníkovi z Maďarska, Ukrajiny a z Chorvatska, po 4 z Litvy a Lotyšska, 2 z Ruska a 2 z Běloruska.

Program...   (aktualizováno)


Přednáška Латгале – мультилингвальный регион балто-славянского пограничья

Ve středu 10. dubna 2019 se ve Slovanském ústavu AV ČR uskutečnila přednáška Латгале – мультилингвальный регион балто-славянского пограничья, kterou přednesla Dr. Anna Stafecka z Lotyšské univerzity v Rize.

Pozvánka...


Přednáška Корпусные исследования вариантов карпаторусинской речи: квантитативный анализ образования прошедшего времени

V úterý 19. března 2019 se ve Slovanském ústavu AV ČR uskutečnila přednáška Корпусные исследования вариантов карпаторусинской речи: квантитативный анализ образования прошедшего времени, kterou přednesl Prof. Dr. habil. Achim Rabus z Univerzity ve Freiburgu.

Pozvánka...


Mezinárodní konference Nahé jsou všechny národy bez knih

Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Českou společností pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z.s., a Biblickou komisí při Mezinárodním komitétu slavistů uspořádal u příležitosti 1150. výročí úmrtí sv. Konstantina-Cyrila a vzpomínky na nedožité 90. narozeniny doc. Zoe Hauptové v Akademickém konferenčním centru v Praze ve dnech 28. února –1. března 2019 mezinárodní paleoslovenistickou konferenci Nahé jsou všechny národy bez knih.

Konferenci zahájili ředitel Slovanského ústavu AV ČR dr. Václav Čermák, velvyslankyně Republiky Chorvatsko J. E. paní Ljiljana Pancirov, předseda Biblické komise prof. Marcello Garzaniti a za organizační tým dr. Štefan Pilát, vedoucí oddělení paleoslovenistiky a byzantologie.

Program...

Fotoalbum z konference
Z naší činnosti v minulých letechTechnické poznámky

Probíhá rekonstrukce webu do nové flexibilní podoby. Přinese zpřehlednění stránek a zlepší jejich zobrazení i na tabletech a mobilech. Proměna probíhá postupně, ale bez narušení funkčnosti webu.
Odborné profily mají nyní formát "prijmeni.html" – viz Zaměstnanci.

Starší verze prohlížeče Internet Explorer nesplňují webové standardy a mohou deformovat podání stránek (obrázků). Doporučujeme prohlížeč aktualizovat.

Na obranu před roboty, shrabujícími a zneužívajícími e-mailové adresy, uvádíme na těchto stránkách místo kritického znaku @ zástupné znaky.


6. 11. 2020