Dr. Siegfried Ulbrecht, M.A. — odborný profilDr. Siegfried Ulbrecht, M.A.

E-mail: ulbrecht(at)slu.cas.cz

Telefon: +420 224 800 253, +420 224 800 254

Zaměření vědecké činnosti

recepce německé literatury ve slovanských zemích

slovansko-německé kulturní vztahy

cyklizace v literatuře (zvl. básnický cestovní cyklus)

komparatistika (např. ruská a nĕmecká avantgarda)

kulturní vědy

Současné projekty

Literatur und Wissen

Redakční činnost

Germanoslavica. Zeitschrift für germano-slawische Studien
- od roku 2005 člen redakční rady
- od roku 2006 druhý šéfredaktor
- od roku 2010 šéfredaktor
- hlavní vydavatel pěti monotematických čísel: Schlesien als Schnittpunkt verschiedener Kulturen, 18.2007, 1–2; Josef Mühlberger (1903–1985), 20.2009, 1; Kulturen und Literaturen zwischen Ost und West, 21.2010, 1–2; Peter Härtling, 23 (2012), 2; Deutschmährische Literatur, 24 (2013), 2; Theatralität in Literatur und Kultur 25 (2014), 2.

Členství ve vědeckých radách a komisích

člen hodnotícího panelu v oboru P406 Lingvistika a literární vědy GA ČR (od 1.4. 2009 do 31.03.2011)

Stručný vědecký životopis

1983–1989: magisterské studium

Universität des Saarlandes in Saarbrücken: východoslovanská filologie (ruština); východoevropské dějiny; německá literární věda; západoslovanská filologie (čeština)

1989–1995: doktorské studium

Universität des Saarlandes in Saarbrücken: ukončeno rigorózní zkouškou a obhajobou disertační práce.

1986–1995: Universität des Saarlandes in Saarbrücken, Fachrichtung Slavistik, Historisches Institut/Abt. Osteuropäische Geschichte

Vědecký pracovník; tutor; výuka

1995–2001: Otto-v.-Guericke-Universität Magdeburg, Institut für fremdsprachliche Philologien/Abt. Slavistische Literaturwissenschaft

Výuka: přednášky a semináře v oboru slavistické literární vědy

Vědecký pracovník (koordinátor projektu) „Problematika cyklizace ve slovanských literaturách“

2001–2003: doplňující kvalifikace vědecký dokumentátor/Information specialist

od 2003: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., Praha

Vědecký pracovník odd. dějin slavistiky a slovanských literatur

Ocenění

2011: Josef-Mühlberger-Preis


Bibliografie

Monografie

Die Dramatik des jungen Vladimir Majakovskij und des jungen Bertolt Brecht: eine kontrastive Analyse unter besonderer Berücksichtigung des Verfremdungsverfahrens und der Montagetechnik. Frankfurt a. M. (u.a.): Lang, 1996.

Schloss Johannesberg, Jauernig und Umgebung. Begegungen von Personen und Kulturen in einer europäischen Region, Freiburg, Br./Görlitz: Bergstadtverlag Korn, 2012.

Edice a autorská spoluúčast

Slavica v české řeči III. Část 1: Překlady ze západo- a jihoslovanských jazyků v letech 1891–1918. Pod vedením Jiřího Bečky a Siegfrieda Ulbrechta – Zdena Koutenská a Jitka Taušová. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v.v.i.; Euroslavica, 2008 (Práce Slovanského ústavu, Nová řada, sv. 23).

Die „Ost-West-Problematik“ in den europäischen Kulturen und Literaturen. Ausgewählte Beispiele / Problematika „Východ – Západ“ v evropských kulturách a literaturách. Výbrané příklady. Praha: Slovanský ústav; Dresden: Neisse Verlag, 2009 (Práce Slovanského ústavu, Nová řada, sv. 26). (spolu s Helenou Ulbrechtovou).

Slavica v české řeči III. Část 2: Překlady z východoslovanských jazyků v letech 1891–1918. K vydání připravili Jiří Bečka a Siegfried Ulbrecht. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v.v.i.; Euroslavica, 2012 (Práce Slovanského ústavu, Nová řada, sv. 35).

Helena Ulbrechtová (ed.): Ruské imperiální myšlení v historii, literatuře a umění. Tradice a transformace. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v.v.i., 2015 (Práce Slovanského ústavu, Nová řada, sv. 41).

Články v časopisech, sbornících a kapitoly v odborných knihách

Europa und Russland bei Fedor M. Dostoevskij. In „Der reisende Europäer“, hg. v. Linda Karlsson Hammarfelt und Edgar Platen, München: iudicium, 2014 (Perspektiven. Nordeuropäische Studien zur deutschsprachigen Literatur und Kultur; 12) S. 201–214.

Unfreiwillige Wanderschaft im Erzählwerk Peter Härtlings. In: Germanoslavica 23 (2012), 2, S. 108-128.

Der Aufstand der Dinge im russischen Futurismus (am Beispiel Vladimir Majakovskijs), in: Slavia 79 (2010), 3-4, S. 357-365.

Die Rezeption Ernst Jüngers in der Slowakischen Republik. In: Germanoslavica 19 (2008), 2, s. 61–64

Vladimir Majakovskijs dramatisches Frühwerk im Kontext des europäischen Dramas. In: Slovak Review 17 (2008), 1, S. 71–86.

Umělecké ztvárnění války u Nikolaje Gumiljova (Записки кавалериста a válečné básně) a Ernsta Jüngera (In Stahlgewittern): srovnávací analýza. In: Slavia 77 (2008), 1–3 (= Česká Slavistika. Příspěvky k XIV. mezinárodnímu sjezdu slavistů, Ochrid 10.–16. 9. 2008), S. 293–306.

Das literarische Verfahren der Zyklisierung in der Germanistik. Mit einem Ausblick auf die slavische Philologie sowie Ansätze einer europäischen Zyklusforschung. In: Weimarer Beiträge 54 (2008), 4, S. 612–623.

Hedwig Teichmann – eine schlesische Autorin. In: Procopan, Norina – Scheppler, René (Hrsg.): Dialoge über Grenzen. Sammelband des 4. Konstanzer Europa-Kolloquiums. Klagenfurt-Wien-Ljubljana-Sarajevo: Wieser Verlag, 2008, S. 213–221.

Альфред Бем: педагогическая деятельность и взгляды. К вопросу о педагогических концепциях Бема. In: А.Л. Бем и гуманитарные проекты русского зарубежья, Международная научная конференция, посвященная 120-летию со дня рождения, 16–18 ноября 2006 г.. Москва 2008, S. 282–293.

Strukturní analýza lyrického básnického cyklu. Blokovy cykly Stichi o Prekrasnoj dame a Karmen. In: Ruská poezie 20. století. Recepční, genologické a strukturně-analytické pohledy. Sborník studií. Vyd. Helena Ulbrechtová ve spolupráci s Máriou Kusou. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v.v.i., 2007 (Práce Slovanského ústavu. Nová řada, sv. 22), S. 57–73.

Sergej A. Esenins Gedichtzyklus Ljubov’ chuligana (1923). Beispiel einer Strukturanalyse. In: Slavia 76 (2007), 1, S. 13–19.

Russische Ikonen und Russland im frühen Schaffen von R. M. Rilke. In: Germanoslavica 17 (2006), 1–2, S. 85–105.

Majakovskij, Vladimir Vladimirovič (1893–1930): Ja (Ich; Fassung von 1919). In: Der russische Gedichtzyklus. Ein Handbuch. Hrsg. v. Reinhard Ibler. Heidelberg: Winter, 2006, S. 395–400; Blok, Aleksandr Aleksandrovič (1880–1921): Stichi o Prekrasnoj Dame (Gedichte von der Schönen Dame; Fassung von 1903). In: Ebenda, S. 246–250.

Die Rezeption Ernst Jüngers in der Tschechischen Republik. In: Germanistische Studien (Breslau) 1 (2004), 2, S. 12–18.

Materialien zur Untersuchung des poetischen Reisezyklus in der tschechischen Literatur. In: Slavica Litteraria, X 4, 2001, S. 101–106.

Forschungsbericht: Zum Problem der literarischen Zyklisierung. In: Zeitschrift für Slawistik 2000, 3, S. 334–358.

Die biblische Folie von V.V. Majakovskijs Tragödie Vladimir Majakovskij. In: Opera Slavica 10 (2000), 1, S. 31–42.

Zum Problem der Gattungsinterferenz in der russischen Lyrik der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts: am Beispiel ausgewählter poetischer Reisezyklen. In: Zyklusdichtung in den slavischen Literaturen. Beiträge zur Internationalen Konferenz, Magdeburg, 18.–20. März 1997. Hrsg. v. R. Ibler. Frankfurt a. M. (u.a.): Lang, 2000 (Vergleichende Studien zu den slavischen Sprachen und Literaturen; 5), S. 545–561.

Reisen nach Afrika und Amerika: Nikolaj Gumilevs Šater und Vladimir Majakovskijs Stichi ob Amerike aus mythischer Sicht. In: Zeitschrift für Slawistik 1999, 3, S. 316–338.

Jevhen Malanjuks Reiseeindrücke aus Deutschland: zum künstlerischen Verfahren der Zyklisierung in Lystivky z podoroži. In: Opera Slavica 8 (1998), 3, S. 26–34.

15. 5. 2018