Mgr. Miroslav Olšovský, Ph.D. — odborný profilMgr. Miroslav Olšovský, Ph.D.

E-mail: olsovsky(at)slu.cas.cz

Telefon: +420 224 800 253, +420 224 800 254

Zaměření vědecké činnosti

literární věda, komparatistika, rusistika a slavistika

Současné projekty

Problematika Východ-Západ v evropských kulturách a literaturách

Pedagogická činnost

externí výuka na Ústavu české literatury a literární vědy FFUK v Praze

Redakční činnost

výkonný redaktor literární části časopisu Slavia (od r. 2004)

Stručný vědecký životopis

1994-2002: Filozofická fakulta UK, obor rusistika
– diplomová práce: Stanisław Przybyszewski v kontextu ruské moderny (motivy a symboly)

od 2002: interní doktorské studium na Filozofické fakultě UK v Praze, obor komparatistika

od 2000: SLÚ AV ČR (zprvu jako tzv. studentská vědecká síla a od 1.3.2002 jako řádný zaměstnanec)


Bibliografie

Edice

Ten, který vyšel z domu ... : antologie literární a filozofické tvorby činarů (Druskin, Charms, Lipavskij, Olejnikov, Vveděnskij). Praha: Volvox Globator, 2003. Eds. Olšovský, Miroslav – Šedivý, Jakub – Vůjtek, Tomáš

Články v časopisech a sbornících

Deník zmizelého. Poznámky ke Gombrowiczovi. A2 kulturní týdeník. Roč. 3, č. 42 (2007), s. 24-25.

Nezbaven smyslu. Svět literatury. Roč. 17, č. 35 (2007), s. 139-149.

Poetika dokumentu. Svět literatury. Roč. 17, č. 36 (2007), s. 174-193.

Mezi esejí a experimentem. In: Studie z komparatistiky. Praha: Malvern pro oddělení komparatistiky Ústavu české literatury a literární vědy FF UK, 2006 - (Král, O.; Hrbata, Z.) s. 127-137.

Mezi sebou a sebou. Rukopis. [1], č. 1 (2006), s. 72-79.

Artefakt. Svět literatury. Roč. 15, č. 32 (2005), s. 104-109.

Malý běs Fjodora Sologuba na pozadí románů Stanislawa Przybyszewského. In: Na hranicích textu: úvahy a postřehy o souvislostech mezi texty. Praha: Ústav slavistických a východoevropských studií, 2003 - (Svatoň, V.) s. 53-76.

Nikolaj Olejnikov (Jako kůň šváb zuby cení). Pěší zóna. -, 12-13 (2003), s. 91-92

Text a událost (Nepatrné vychýlení z rovnováhy). In: Ten, který vyšel z domu ... : antologie literární a filozofické tvorby činarů. Praha : Volvox Globator, 2003 s. 197-210.

Inferno u Stanislawa Przybyszewského ve vztahu k ruské literatuře. In: Příspěvek k bádání v oboru rusistika. Nastupující vědecká generace. 3. mezinárodní studentská konference. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2002 - (Severa, V.; Vorel, J.) s. 35-40.

Jazyk antiutopie v díle Jevgenija Zamjatina a Stanisława I. Witkiewicze. In: Východoevropská moderna a její evropský kontext. 2. Praha : Karolinum, 2002 - (Zadražil, L.) s. 151-156. (Východoevropské studie. 2)

Jakov Druskin, zvěstovatel prázdnoty. Pěší zóna. -, č. 8 (2001), s. 84-85

Pojednání o hrůze (Leonid Saveljevič Lipavskij). Pěší zóna. -, č. 7 (2000), s. 79

Daniil Charms a poetika činarů. Pěší zóna. Roč. -, č. 5 (1999), s. 77-79

15. 5. 2018