Doc. PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D. — odborný profilDoc. PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D.

E-mail: nykl(at)slu.cas.cz

Telefon: +420 224 800 253, +420 224 800 254

Zaměření vědecké činnosti

Dějiny ruské kultury se zaměřením na ruskou filosofii, literaturu a náboženský život 19. a 20. století

Současné projekty

Literatura jako součást systémů lidského vědění

Ruští filosofové v emigraci

Ruští slavjanofilové a ruské myšlení 19. a 20. století

Pedagogická činnost

interně – odborný asistent UVES FFUK

Stručný vědecký životopis

1996: Bc. Intitut základů vzdělanosti UK

2001: Mgr. FF UK Praha, obor rusistika

2009: Ph.D. FF UK Praha, obor slovanské literatury

2005: SLÚ AVČR

2009: odborný asistent FFUK


Bibliografie

Monografie

Slavjanofilství a slavjanofilské paradigma. Příspěvek ke studiu ruské filosofie 19. století. Praha 2015. 256 s.

Edice

Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska: vlivy a souvislosti. Červený Kostelec 2006.

Články v časopisech a sbornících, kapitoly v odborných knihách:

Zwischen Philosophie und Literatur. Literarisches Schaffen von Alexej S. Chomjakov, Konstantin N. Leonťev und Vladimir S. Solov´ev. In: Ulbrechtová, H. – Grub, F. T. (ed.) – Platen, E. (ed.) – Ulbrecht, S. (ed.). Literatur und menschliches Wissen. Analysen zu einer grenzüberschreitenden Beziehung. Berlin: Kulturverlag Kadmos, 2018, s. 105–152.

Zkoumání ruské filosofie v českém prostředí po roce 1990. In: Slovanský přehled. Roč. 103, č. 3 (2017), s. 621–642.

Od teorie kulturně-historických typů k eurasijství. Danilevskij – Savickij – Gumiljov. In:Ulbrechtová, H. (ed.) Ruské imperiální myšlení v historii, literatuře a umění. Tradice a transformace. Kolektivní monografie. Praha 2015, s. 133–148.

Východoslovanské literatury v českém prostředí na sklonku 19. a počátkem 20. století. In: Bečka, J. – Ulbrecht, S. et al. (ed.) Slavica v české řeči III/2. Překlady z východoslovanských jazyků v letech 1891–1918. Praha 2012, s. 9–36 (spolu s M. Černým).

Иван Бырдин - русский философ? In: На рубеже культур: российская эмиграция в межвоенной Чехословакии. Moskva 2012, s. 171-178.

Русское философское общество в межвоенной Чехословакии. In: Babka, L. - Zolotarjov, I. (eds.). Русская акция помощи в Чехословакии. История, значение, наследие. Praha 2012, s. 133-140.

Русская философия в чешской научной среде - точки соприкосновения и расхождения. In: Slavia. Roč. 80, 2/3 (2011), s. 186-197.

Миф Востока в художественных произведениях Константина Леонтьева. In: Slavia, 2010, 3-4, s. 317-326.

Pravoslavná církev a ruské impérium: zkušenost synodálního období. In: Sládek K. a kol. Monoteistická náboženství a stát. Červený Kostelec 2009, s. 131–163.

A. S. Chomjakov. Zakladatel slavjanofilského paradigmatu. In: Kulturní duchovní a etnické kořeny Ruska: portréty. Praha 2009, s. 175–229.

Жанровая поэтика философской прозы. In: Поэтика русской литературы конца XIX – начала XX века. Динамика жанра. Москва, IMLI, 2009, s. 705–758

„Nový středověk“ v ruské filosofii. Leonťev – Florenskij – Berďajev. In: Ulbrecht, S. – Ulbrechotvá, H. (edd.). Die Ost-West-Problematik in den europäischen Kulturen und Literaturen: Ausgewählte Aspekte, Praha-Dresden 2009, s. 673–703

Dynamika žánru v tvorbě Vasilije Rozanova. In: Slovak Review. 2008, 1, s. 54–62.

Dostojevskij a ruská nábožensko-filosofická renesance. In: Dostojevskij dnes. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí (ed. M. Bubeníková, M. Hrabáková, R. Hříbková). Praha, 2007, s. 37–49

Záhadný artefakt stříbrného věku. In: Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska: vlivy a souvislosti (ed. H. Nykl). Červený Kostelec 2006, s. 189–212.

S. N. Bulgakov: Od ateistické inteligence k inteligentnímu křesťanství. In: „Rýžoviště zlata a doly drahokamů...“ (Sborník pro Václava Huňáčka) (ed. V. Lendělová, M. Řoutil). Praha – Červený Kostelec 2006, s. 283–293.

Dostojevskij jako pravoslavný myslitel – případ Leonťjevovy kritiky. In: Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska: tradice a alternativy (ed. M. Příhoda). Červený Kostelec 2005, s. 109–137.

Teorie kulturně historických typů v ruské filosofii dějin 2. poloviny XIX. století (Danilevskij, Strachov, Leonťjev). In: Theologická revue, 2004, 3 – 4, s. 296–313.

12. 6. 2018