Mgr. Jakub Mikulecký Ph.D. — odborný profilMzdová podpora perspektivních lidských zdrojů


Mgr. Jakub Mikulecký Ph.D.

Email: mikulecky(at)slu.cas.cz

Telefon: + 420 224 800 264

Zaměření vědecké činnosti

Dějiny bulharské literatury 20. století. Bulharská neoficiální literatura v době totalitního režimu v širší perspektivě zemí bývalého východního bloku.

Současné projekty

Mezi disentem, alternativou a šedou zónou: Neoficiální bulharská literatura v letech 1944–1989 (s komparativními přesahy k poetice východoevropského undergroundu).

Stručný profesní životopis

2010 – ukončení bakalářského studia, obor Historie + slavistická studia zemí EU, FF Univerzita Pardubice (obhajoba bakalářské práce a získání titulu Bc.)

2013 – ukončení navazujícího magisterského studia, obor Kulturně historická slavistika. FF Univerzita Pardubice (obhajoba magisterské diplomové práce a získání titulu Mgr.)

2013 – 2016: Doktorské studium (Ph.D.) v oboru slovanských literatur na Filologické fakultě Plovdivské univerzity „Paisij Chilendarski“. Obhájení disertační práce na téma Egon Bondy aneb o poetice českého undergroundu (udělení titulu PhD.)

Od 2018 – oddělení dějin slavistiky a slovanských literatur

Bibliografie

Články v časopisech a sbornících

Literární obraz bogomilů ve dvou filosoficko-historizujících prózách Emilijana Staneva jako aluze na komunistickou totalitu. IN: Slavia – časopis pro slovanskou filologii. 86, 2017, sešit 1. Praha, 2017, s. 39-44.

Ролята на Юрий Мамлеев в контекста на руския литературен ънърграунд. IN: Научни трудове, том 54. кн.1, сб. А. Пловдив, 2016, с. 464-473.

Taoistické aluze v poezii Egona Bondyho. Сб. от Тринадесети международни славистични четения „Мултикултурализъм и многоезичие”. София, 2016, с. 464-474.

Егон Бонди – Няколко бележки към поетиката на тоталния реализъм. IN: Научни трудове, Филология, том 53, кн.1, сб. В. Пловдив, 2015, с. 409-420.

Романът на Егон Бонди „Братя Рамазови” – интертекстуални аспекти IN: Словото – традиции и модерност. Сб. с доклади от XVII национална конференция за студенти и докторанти, Пловдив, 2015 г. Пловдив, 2016, с. 311-320. ISBN 978-619-202-137-5.

Proč se v bulharské literatuře neobjevil underground? IN: sb. Křižovatky Slovanů. Praha, 2015, s. 117-126. ISBN 978-80-7465-135-9.

Драматургията на Егон Бонди в контекста на чешката литература. Славянски диалози – Списание за славянски езици, литератури и култури, година XI, книжка 15. Пловдив, 2014, с. 145-155. ISSN 1312-5346.

Nonkonformismus, bohéma a podzemí v kontextu české literatury; předchůdci undergroundu. IN: Национални студентски бохемистични четения – 2014 г., Пловдив, 2016, с. 243-254. ISBN 978-619-202-198-6.

15. 5. 2018