Mgr. Petra Melichar, PhD — odborný profilMgr. Petra Melichar, PhD

E-mail: melichar(at)slu.cas.cz

Telefon: +420 224 800 261

Zaměření vědecké činnosti

– byzantské dějiny (Palaiologovské období)

– zbožné ženy v pozdní Byzanci a okolních, především slovanských zemích

– náboženské konflikty v pozdní Byzanci

– vztahy Byzantinců a Latinců ve vrcholném a pozdním středověku

– byzantské císařovny

Stručný vědecký životopis

2003–2007: Mgr., FF MU Brno (obor: historie - anglistika)

2004–2006, 2007–2012: Ph.D., Katholieke Universiteit Leuven, Belgie (obor: klasická studia)

od 2012: Slovanský ústav AV ČR, Oddělení paleoslovenistiky a byzantologie

od 2014: výkonná redaktorka časopisu Byzantinoslavica

od 2015: vedoucí redaktorka časopisu Byzantinoslavica


Bibliografie

Studie v časopisech a sbornících, kapitoly v odborných publikacích

“William of Tyre: Shaping of Anti-Byzantine Sentiments in the Period Preceding the Fourth Crusade.” Studia Minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis, ser. Historica, 51, (2004), s. 5-16.

“Crown, Veil and Halo: Confronting Ideals of Royal Female Sanctity in the West and in the Byzantine East in Late Middle Ages (13th-14th Century).” Byzantion, 77, (2007), s. 315-344.

“A Czech Petition in the Special Collection of the University of Chicago Library.” Studia Minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis, ser. Historica 55, (2008), s. 109-114.

„Theodora z Arty: Mýtus a jeho předloha v pramenech pozdně byzantského období.“ (Theodora of Arta: The Myth and Its Model in the Primary Sources of the Late Byzantine Period.) Sborník přednášek z konference na téma Historik a jeho pramen, (Gniezno, 25.-28. září 2007), s. 141-145.

“God, Slave and a Nun.” Byzantion, 79, (2009), s. 280-291.

“Sins of the Female Founders in Late Byzantium and Trebizond.” Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte, (2011), s. 407-413.

“Adolescent Behavior in the Byzantine Sources? Some Observations on Young Byzantine Women Pursuing Their Goals.” In: Despoina Ariantzi, Johannes Koder, Coming of Age. Adolescence and Society in Medieval Byzantium (de Gruyter), (v tisku).

“Podivný uzurpátor: Jan Kantakuzenos a legitimita císařské moci v pozdní Byzanci,” (v tisku).

Přednášky

Přednáška: “The Desires of Byzantine Adolescent Women.” Coming of Age Conference, Vienna (February 3-4, 2014), University of Vienna, Austria.

Přednáška: “Defying Emperor, Pope and Patriarch: Late Byzantine Women and the Religious Controversy over the Union of Lyons (1274).” International Medieval Congress (July 13-16, 2009), University of Leeds, Leeds, Velká Británie.

Přednáška: “The Sins of the Female Founders in Late Byzantium.” International colloquium Female Founders in Byzantium and Beyond (September 23-25, 2008), Department of Art History, Universität Wien, Rakousko.

Přednáška: “Theodora of Arta: Myth and Reality in Late Byzantine Primary Sources and the Female Piety in Late Byzantium.” Institut klasických studií, Katholieke Universiteit Leuven, Belgie, (4. 12. 2007).

Přednáška: „Mýtus a jeho předloha v pramenech pozdně byzantského období.“ Konference na téma Historik a jeho pramen, Universita Adama Mickiewicze, Poznan/ Gniezno, Polsko, (27. 9. 2007).

Přednáška: “Making of Modern Central Europe in 1848-2004.” Letní škola středoevropských studií, New Europe: Culture, Politics and Society in Central Europe, Masarykova universita, Brno, (25. 5. 2007).

Seminář: „Cesta středověkého člověka do Konstantinopole a zase zpátky.“ Historický ústav Masarykovy university, Brno, (letní semestr, 2007).

Seminář: „Byzantská žena v proměnách staletí.“ Historický ústav Masarykovy university, Brno, (zimní semester, 2006).

Přednáška: “The Byzantinoslavists and the Editors: Byzantine Studies in the Czech Republic and Belgium.” Late Antiquity and Byzantine Workshop of the University of Chicago, University of Chicago, USA, (12. 9. 2006).

Přednáška: “Four Lives: Confronting Ideals of Royal Female Sanctity in the West and in the Byzantine East in Late Middle Ages (13th-14th Century).” Annual conference of the Belgian Society for Byzantine Studies, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium, (12. 5. 2006).

“Misogyny and Xenophobia or a Faulty Policy of the Late Byzantine Emperors?” International workshop Lives, Roles and Actions of the Byzantine Empresses (4th – 15th c.), (11. – 12. září 2015), Praha, Česká republika.

“Preventing the Ruin: The Role of Palaiologan Empresses and Noble Women.” International Medieval Congress (July 6 – 9, 2015), University of Leeds, Leeds, Velká Británie.

“Noble Women and Broken Alliances in Late Byzantium.” International Congress of Medieval Studies (May 14 – 17, 2015), Western Michigan University in Kalamazoo, Kalamazoo, Spojené Státy.

15. 5. 2018