Bc. Tereza Kolmačková — odborný profilBc. Tereza Kolmačková

Rok narození: 1993

E-mail: kolmackova(at)slu.cas.cz

Telefon: +420 224 800 259

Zaměření vědecké činnosti

paleoslovenistika

Současné projekty

Gorazd: Digitální portál staroslověnštiny (MK ČR, NAKI II, DG16P02H024)

Stručný vědecký životopis

2012-2015: Filosofická fakulta UK, bakalářské studium, obor religionistika

od 2015: Filosofická fakulta UK, magisterské studium, obor religionistika

od 2017: Slovanský ústav AV ČR, Oddělení paleoslovenistiky a byzantologie


15.3.2018