Dr. Alexander Höllwerth — odborný profilDr. Alexander Höllwerth

E-mail: hoellwerth(at)slu.cas.cz

Telefon: +420 224 800 291

Zaměření vědecké činnosti

struktury paměti v literatuře – literární obrazy kolektivního násilí

transfer právního myšlení do krásné literatury

polská literatura o holokaustu

paralely mezi polskou a rakouskou literaturou o holokaustu

ruské konzervativní myšlení současnosti (především tak zvané nové euroasijství) a jeho vliv na současnou ruskou literaturu

totalitarismus v ruské literatuře

Současné projekty

Kategorie práva a bezpráví v polské literatuře o holokaustu

Stručný vědecký životopis

1995–2002: magisterské studium na Univerzitě v Innsbrucku a Salzburku: východoslovanská filologie (ruština); západoslovanská filologie (polština); filozofie; dějiny

2002–2007: doktorské studium na Univerzitě v Salzburku v oboru východoslovanská filologie (ruština). Téma doktorské práce: Nové euroasijské myšlení Alexandra Dugina

2005–2011: lektor němčiny v Ústavu germanistiky Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani

2009, 2011: výuka v Ústavu slovanských literatur a kultur na Univerzitě v Pasově Lehrstuhl für Slavische Literaturen und Kulturen, Prof. Dr. Dirk Uffelmann, Universität Passau. Seminar

2012–2013: Univerzita Vídeň, vzdělávání dospělých

Ocenění

2003: Čestné uznání rakouského spolkového ministra pro vzdělání, vědu a kulturu za vynikající studijní výsledky pro nejlepší absolventy studijního ročníku 2002/2003


Bibliografie

Monografie

Das sakrale eurasische Imperium des Aleksandr Dugin. Eine Diskursanalyse zum postsowjetischen russischen Rechtsextremismus. Mit einem Vorwort von Dirk Uffelmann. Stuttgart: ibidem Verlag, 2007.

Články v časopisech, sbornících a kapitoly v odborných knihách

Антиутопический роман День опричника Владимира Сорокина и «Новая oпричнина» Александра Дугина, Форум новейшей восточноевропейской истории и ĸультуры, русское издание No 2, 2013, http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss20.html 294

Andrzej Szczypiorskis Początek und Hanna Kralls Zdążyć przed Panem Bogiem zwischen Theodizee und Kulturodizee. In: Zeitschrift für Slavische Philologie 68, 1, 2011, 165-196. Schuldverstrickung und Identitätssuche angesichts der Shoa bei Robert Schindel, Doron Rabinovici und Martin Pollack. In: Convivium Germanistisches Jahrbuch Polen 2011, 177-200. Den´ Opričnika – die Vision eines pseudosakralen, totalitären High-Tech-Imperiums zwischen Rekonstruktion und Dekonstruktion. In: Anzeiger für Slavische Philologie, Bd. XXXVII, 2010, 55-97.

Die ästhetische Revolte gegen den Humanismus: Die zeitgenössischen russischen Schriftsteller Limonov, Mamleev, der neoeurasische Ideologe Dugin und deutsch-russische Missverständnisse unter dem Vorzeichen einer repressiven Toleranz. In: Germanoslavica – Zeitschrift für germano-slawische Studien Jg. 21, Nr.1-2, 2010, 57-92.

Sakralne eurazjatyckie imperium Aleksandra Dugina, islam i konflikt kaukaski. Ideologia integracji w napięciu sprzeczności pomiędzy teorią i praktyką. W: Konflikty na Kaukazie Południowym. Wyd. Premysław Adamczewski. Poznań: Zakład graficzny UAM 2010, 37-52.

Die Welt- und Wirklichkeitssicht des ’Neoeurasiers’ Aleksandr Dugin. Versuch einer dialogischen Dekonstruktion. In: Ost-West-Problematik in den europäischen Kulturen und Literaturen. Ausgewählte Aspekte. Problematika Východ – Západ v evropských kulturách a literaturách. Vybrané aspekty. Hrsg. v. Helena Ulbrechtová u. Siegfried Ulbrecht (=Práce Slovanského ústavu. Nová řada 25). Dresden: Neisse-Verlag 2009, 735-762.

Die narrative Konstruktion von Gerechtigkeit und Identität(en) im Erzählen über die Shoa. Anhand von Andrzej Szczypiorskis Początek und Hanna Kralls Zdążyć przed Panem Bogiem. In: Zeitschrift für Slavische Philologie 66, 2, 2009, 387-42.

Zwischen Ich-Auflösung und Ich-Behauptung. Reflexionen zu Marlen Haushofers Roman Die Wand. Ich-Konstruktionen in der zeitgenössischen österreichischen Literatur. Hrsg. v. Joanna Drynda. Poznań : Wydaw. Rys 2008, 71-86.

Emigration aus dem sakralen russisch-eurasischen Imperium. Geosophische und geopolitische Konstruktion(en) bei Aleksandr Dugin. In: Ent-Grenzen: Intellektuelle Emigration in der russischen Kultur des 20. Jahrhunderts. Hrsg. v. Lyubov Bugaeva u. Eva Hausbacher. Frankfurt a.M.: Peter Lang 2006, 187-204.

Překlady

Stefan Kaszyński, Kurze Geschichte der österreichischen Literatur (poln. Original: Krótka historia literatury austriackiej) aus dem Polnischen ins Deutsche, Frankfurt a.M.: Lang 2012.

15. 5. 2018