PhDr. Dana Hašková — odborný profilPhDr. Dana Hašková

Datum narození: 18. 8. 1965

E-mail: dana.haskova(at)slu.cas.cz

Telefon: +420 224 800 291

Zaměření vědecké činnosti

Ruská emigrace v meziválečném Československu

Současné projekty

Komentovaná edice Memoárové dědictví ruské emigrace v ČSR: Vzpomínky. Deníky. Ústní svědectví.

Kulturněhistorický výzkum Ruská věda, literatura a kultura v prostředí meziválečného Československa.

Společný projekt s Ústavem ruské literatury (Puškinův Dům) AV RF č. 60 Vzájemné kulturní vztahy mezi centry ruské meziválečné emigrace: Korespondence A. Remizova (Paříž) s N. Zareckým, A. Bémem, J.Ljackým (Praha).

Společný projekt s Ústavem slavjanovadenija AV RF Na rozhraní kultur: ruská emigrace v meziválečném Československu.

Stručný vědecký životopis

FF UK Praha: obor historie-ruština (ukončeno 1989)

1989–1991: ÚJČ

od r. 1992: SLÚ


Bibliografie

Edice

(s kol. autorů): Dokumenty k dějinám ruské a ukrajinské emigrace v Československé republice (1918-1939). Práce Slovanského ústavu AV ČR. Nová řada, svazek 3. Praha 1998. 344 s.

(s kol. autorů): Kronika kulturního, vědeckého a veřejného života ruské emigrace v Československé republice. 1919-1929. Sv. 1. Práce Slovanského ústavu AV ČR. Nová řada, svazek 8. Praha 2000. 368 s

(s kol. autorů): Kronika kulturního, vědeckého a veřejného života ruské emigrace v Československé republice. 1930-1939. Sv. 2. Práce Slovanského ústavu AV ČR. Nová řada, svazek 10. Praha 2001. 641 s.

Články v časopisech a sbornících

L. Běloševská, D. Hašková, T. Ljubimova, J. Lukina: Kronika literárního a filozofického života rus. emigrace v ČSR. In: Rossijskoe literaturoveděnije (Ústav věd. informací AV RF). Moskva 1998.

15.3.2018