Mgr. Jiří Dynda — odborný profilMgr. Jiří Dynda

Datum narození: 11. 10. 1988

E-mail: dynda(at)slu.cas.cz

Telefon: +420 224 800 276

Zaměření vědecké činnosti

paleoslovenistika, staroslověnská lexikografie
předkřesťanské náboženství Slovanů, christianizace a synkretismus

Současné projekty

Řecko-staroslověnský index
Slovník nejstarších staroslověnských památek
GORAZD: Digitální portál staroslověnštiny (MK ČR DG16P02H024 – externí spolupracovník)

Stručný vědecký životopis

2015: Mgr. ‒ Filozofická fakulta UK (obor religionistika)
od r. 2015 : studuje Ph.D. (obor religionistika na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK)
od r. 2017: Slovanský ústav AV ČR, Oddělení paleoslovenistiky a byzantologie

Pedagogická činnost

FF UK, Ústav filosofie a religionistiky:
Náboženství Slovanů I-II (2015/2016)
Srovnávací religionistika (2017) (vyučující doktorand)

Ocenění

4/2016: Cena Jana Palacha FF UK za mimořádný přínos diplomové práce Byliny o bohatýru Svjatogorovi: Strukturální a komparativní analýza narativu.


Bibliografie

Monografie

Svjatogor: Smrt a iniciace staroruského bohatýra, Pavel Mervart, Červený Kostelec 2016.

Články v časopisech a sbornících

„Slovanská hippomancie: Koňský divinační rituál jako mediátor v symbolické soustavě slovanského pohanství“, in: Studia Mythologica Slavica 19 (2016), s. 61–85.

„Mezi ‚pohanstvím‘ a křesťanstvím: Homiliář opatovický jako pramen pro studium archaického slovanského náboženství?“ in: Markus Giger, Hana Kosáková & Marek Příhoda (eds.), Křižovatky Slovanů, Pavel Mervart, Červený Kostelec 2015, s. 185–206.

„The Three-Headed One at the Crossroad: A Comparative Study of the Slavic God Triglav“, in: Studia Mythologica Slavica 17 (2014), s. 57–82.

„Kněží, čarodějové a hadači: Prvofunkční specialisté a jejich postavení ve společnosti archaických Slovanů“, in: Sacra 10.2 (2012), s. 33–48.

15.3.2018