Mgr. Martina Chromá, Ph.D. — odborný profilMgr. Martina Chromá, Ph.D.

E-mail: chroma(at)slu.cas.cz

Telefon: +420 224 800 259

Zaměření vědecké činnosti

paleoslovenistika

Současné projekty

Staroslověnská lexikologie – nové příspěvky ke staroslověnské lexikografii (GA ČR P406/12/1790)

Gorazd: digitální portál staroslověnštiny (NAKI II, MKČR DG16P02H023)

Stručný vědecký životopis

od r. 2010: Filozofická fakulta UK, doktorské studium, obor Slovanská filologie

od r. 2009: Slovanský ústav AV ČR, Oddělení paleoslovenistiky a byzantologie

2004–2010: Filozofická fakulta UK, magisterské studium, obory rusistika – slavistika všeobecná a srovnávací (diplomová práce: České překlady První staroslověnské legendy o sv. Václavu)


Bibliografie

Edice

V. Konzal, Staroslověnská modlitba proti ďáblu – nejstarší doklad exorcismu ve velkomoravském písemnictví. Uspořádali a doplnili František Čajka a Martina Chromá. Praha, 2015.

Slovníky

Slovník jazyka staroslověnského/ Lexicon linguae palaeoslovenicae, V/53–58n (Addenda et corrigenda), Praha 2010n.

Řecko-staroslověnský index/ Index verborum graeco-palaeoslovenicus, Tomus I, fasc. 7, Praha – Pragae 2013.

Články v časopisech a sbornících

První staroslověnská legenda o sv. Václavu v rekonstrukcích Miloše Weingarta a Josefa Vašici. Usta ad Albim Bohemica. Roč. 10, 2–3 (2010), s. 102–106.

Občerstvení v První staroslověnské legendě o sv. Václavu. Usta ad Albim Bohemica. Roč. 12, č. 1 (2012), s. 54–59.

K lexému отрокъ v českocírkevněslovanských památkách. Usta ad Albim Bohemica. Roč. 13, č. 1 (2013), s. 7–15.

Ватрослав Ягич и Первое славянское житие Вячеслава Чешского. In: Вопросы русской исторической грамматики и славяноведения: к 175-летию со дня рождения Ватрослава Ягича (1838-1923). Петрозаводск 2013, s. 25–27.

Преславизмы в апокрифических Вопросах апостола Варфоломея. Studia Ceranea 4 (2014), s. 27–34.

Interjections of Lamentation in Old Church Slavonic. In: Etymological research into Old Church Slavonic. Praha 2015, s. 107–112.

Η τσεχική γραμματεία (9ος-15ος αιώνες). In: Μεσαιωνικός σλαβικός κόσμος (ed. Πάνος Σοφούλης – Αγγελική Παπαγεωργίου). Αθήνα 2015, s. 301–328 (spolu s P. Gkantzios-Drápelovou)

15. 5. 2018