Mgr. Ludmila Bohuslavová, Ph.D. — odborný profilMgr. Ludmila Bohuslavová, Ph.D.

E-mail: ludmila.bohuslavova(at)gmail.com

Telefon: + 420 224 800 274

Zaměření vědecké činnosti

lexikografie, neologie, kulturní a společenské reálie

Současné projekty

Konfrontační popis dynamiky slovní zásoby ruštiny a češtiny (GA AV ČR: IAA 900920703 – člen řešitelského týmu)

Pedagogická činnost

Katedra cizích jazyků Akademie múzických umění – zaměstnanec

Katedra slavistiky FF UK – externí pracovník

Stručný vědecký životopis

Studium

FF UP, Olomouc, anglická – ruská filologie, 1998–2004

Durham University, Velká Británie, 2001

Institut A.S. Puškina, Moskva, Rusko, 2003

Amherst College, USA, 2003–2004

FF UK Praha, slovanská filologie – doktorské studium, 2004–2011

Zaměstnání

Moskevská státní univerzita, lektorát českého jazyka MŠMT, 2005–2006

Akademie múzických umění, 2006–dosud

Slovanský ústav Akademie věd, 2007–dosud

Bibliografie

Slovníky

Rusko-česká elektronická slovníková databáze

Studie v časopisech, sbornících a kapitoly v odborných publikacích:

Ситуация с обучением русскому языку в Чехии после 1989 г. In: Россия и запад: диалог культур. Сборник статей 11-й международной конференции 28–30 ноября 2005 года. Выпуск 13. Часть II. Ред. А.В. Павловская. Москва: МГУ, 2006, s. 253–257.

Анализ данных анкеты по использованию исконно-русских и заимствованных слов. In: ROSSICA OLOMUCENSIA, Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Red. L. Vobořil, Z. Pechal. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2008, s. 143–147.

Устранение двувидовости у заимствованных слов в русском публицистическом стиле. In: SLAVICA PRAGENSIA XL., Jazykovědná rusistika na přelomu generací. Sborník z konference u příležitosti nedožitých 80. narozenin prof. V. Barneta., Red. V. Blažek, N. Rajnochová. Praha: Karolinum, 2009, s. 169–172.

Англицизмы в области кино и театра в русском и чешском яызках. In: ROSSICA OLOMUCENSIA, Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Red. Z. Vychodilová, Z. Pechal. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2009, s. 171–175.

Přejatá slova ve filmovém a divadelním lexiku v češtině a v ruštině. Slavia 81 (2012) 423–432

15. 5. 2018